Ta hem kunskapen i flyktingtider! #svenskakyrkan

Det är en stor förmån att få se andra delar av Kristi kyrka. Berikande och hoppfullt. Det är nämligen lätt att tro att Svenska kyrkan skulle vara något slags normaltillstånd för Kyrkan i världen, eller ens normen för hur Kristi kropp gestaltas här på jorden. Svenska kyrkan är en del av Kristi kropp men kanske mer den blekare delen som under årens lopp gjort sig allt mer marginaliserad. Självförtroendet däremot är det inget fel på.

Under gårdagen talade vi kring diakonin. Som institution är det viktigt att komma ihåg att stödja i rätt saker när våra med människor behöver stöd. Först och främst måste vi förstå att människan och hennes familj är det viktigaste. Den relationen ska vi akta oss för att ersätta eller diktera. Vi ska stödja och bidra. Nästa naturliga ”skyddsnät” för henne är grannarna och vännerna. Samma sak där. Vi ska stödja och bidra, helt på deras villkor. För det tredje är institutionen och där kan vi briljera och göra vad vi tror är bäst. Medvetenheten kring denna ordning är viktig.

Svenska kyrkan lägger ut mycket av sin internationella hjälp på entreprenad. Genom att arbeta med många lokala partners har vi också tillgång till en enorm erfarenhet – och kunskapsbank. Inte bara inom den protestantiska kyrkan utan även den ortodoxa och den katolska. I kris- och katastrof läge är dessa kyrkliga grenar av mindre betydelse även om Svenska kyrkans internationella relationer till exempelvis Mekane Yesus kyrkan helt är brutna. Det finns en del hjärta till hjärta relationer kvar, men de kommer sakteliga att försvinna då den yttre strukturen för relationerna inte finns. En stor sorg.

Det är dags för Svenska kyrkan att sluta plocka hem personal utan istället plocka hem kunskapen och erfarenheten från våra kontakter. Jag tänker på alla de lokala kyrkor som är engagerade i människor som flyr. Runt om i världen, jag tänker närmast på Syrien, sker det enorma insatser. Svenska kyrkan borde suga åt sig kunskapen kring detta arbete och applicera i församlingarna som nu trevande försöker vara till hjälp då människor kommer till Sverige. Låt inte församlingarna stå ensamma i sitt arbete! Lär av våra systerkyrkor som arbetar med flyktingar dagligen i långt större och komplicerade former. Lär av dem – plocka hem kunskapen och erbjud församlingarna! Den behövs, den berikar och den integrerar.