Vad är Dags poäng? #svenskakyrkan #svfm

Så publicerar Dag en granskningsrapport från ”myndigheten”. I rapporten redovisas reaktionerna från en rysk provokation. Men frukta inte. Rapporten är falsk.
Att fastna i frågor som ”finns öv. Salander? Förmodligen eftersom Dag säger så ”Arbetar underrättelsetjänster på det här sättet?” Givetvis förekommer provokationer för att sedan kunna studera reaktionerna. Men inte på det här sättet. Det ligger i en underrättelsetjänst natur att inte berätta på vilket sätt arbetet sker. Likaså ligger det inte heller i dess natur att dela med sig av material till privatpersoner oavsett hur goda vänner man är. Nåja. Detta är oviktigt. Det som är viktigt är poängen.

Samtalet om de olika strömningarna inom Svenska kyrkan måste föras. Jag uppfattar att detta är Dags huvudpoäng. Därför är det tråkigt att det lindas in i anda av deckarroman eller spionromantik.

Lämnar Svenska kyrkan sin bekännelse eller utvecklas den? Om den utvecklas borde man vara tydligare med själva utvecklingen och inte skriva om historien? Om detta måste vi prata. Notera att ett samtal måste ske med vilja från berörda parter. Det håller alltså inte längre att anmäla folk till Svenska kyrkans domstol längre.
Samtala för bövelen!