Vilka vägar leder till Gud? #svenskakyrkan #sverel

Så var det på tapeten igen. Vilka vägar leder till Gud? Kan man vara muslim och komma till himlen. Tillber vi egentligen samma Gud? Frågorna är fel ställda. Sanningen är den, och jag kommer till just sanningen, att det finns bara en Gud. Sant är också att vi människor söker denne Gud och har så gjort sedan syndafallet. Vilka som kommer till himlen är dock inte bara svårt att svara på utan är en fråga vi inte ska svara på. Domen är Herrens och hans allena.

Vad jag däremot kan göra är att arbeta på min och andras frälsning. Det är dessutom min kallelse och uppgift som döpt att så göra. Som tillhörande Svenska kyrkan blir det här arbetet förvånansvärt enkelt. Det som är förvånande är varför man gör det så krångligt.

I kyrkoordningen, den ”lagtext” som reglerar hur Svenska kyrkan ska fungera, står att läsa; Svenska kyrkans identitet som ett trossamfund med evangelisk-luthersk bekännelse kan härledas till reformationen av den svenska kyrkoprovinsen. Den bekännelsen antogs slutligt vid Uppsala möte 1593 i ett beslut som innefattade 1571 års kyrkoordning. Kontinuiteten tillbaka framgår av att den evangelisk-lutherska bekännelsen är grundad i Guds ord samt innehåller de ekumeniska trosbekännelserna från fornkyrkan och den augsburgska bekännelsen som skrevs inom den odelade västkyrkans ram.

Gäller det här beslutet fortfarande? Svar Ja. Det gäller därför att det inte finns något annat beslut i frågan från något annat kyrkomötet efter 1593. Och vad står då beslutet att läsa? Ja, det är ett långt dokument och jag tar mig friheten att förkorta och förenkla svenskan. Hela beslutet finns dock här att läsa i sin helhet >>  Men där står att;

Guds rena ord har uttryckts genom evangelisterna och profeterna och att detta ord ska läras ut, tros och bekännas. Att skriften har sitt ursprung i den heliga Anden. Att den är en grund och stöd i vår kristna tro och att igen annan förklaring behövs (!). Igen människa ska tyda den efter eget sinne utan den högsta auktoriteten är skriften allena. 

Plötsligt blir det inte så intressant tycker jag att svara på frågorna som uppkommer i den omtalade DN artikeln. Det är däremot mer intressant att ställa följande frågor.
1. Varför säger Christopher Meakin, chef för ekumenikenheten vid kyrkokansliet i Uppsala, och representerar Svenska kyrkans nationella nivå, att det inte finns någon fastslagen officiell linje för att Jesus är vägen till Fadern? Han säger att det är en vanlig hållning, men ingen fastslagen officiell hållning.
2. För att vara med i Sveriges Kristna Råd krävs det att ”med Bibeln som grund.” Har Svenska kyrkan Bibeln som grund?
3. Om präster skulle antyda att alla religioner bär till Gud skulle de då kunna komma bli föremål för en anmälan till domkapitlet? Om de skulle säga att det faktiskt är så kommer domkapitlet enligt kyrkoordningens kap 31 och §11 att avkraga dem?
4. Vilka bekännelsedokument vilar Svenska kyrkan på i praktiken? Borde nästa kyrkomöte revidera dokumenten och uppdatera dem?