Brevet från biskop Hans är fejk #svenskakyrkan

Uppdaterad 19/8
Dag har uppdaterat sin blogg och typ dementerat sitt förra inlägg. Poängen kan vara att visa på hur Svenska kyrkan infiltreras (för att använda samma terminologi). Om det är så får vi hoppas Dag själv svarar på lite längre fram. Det är dumt att föregå honom.

 

Idag publicerar Dag Sandahl ett brev på sin blogg. Brevets avsändare är Luleås biskop Hans Stiglund och det är adresserat till domprosten Charlotte Rehnman. I brevet uttrycker biskopen att domprosten har misskött ett pågående ärende mot en av prästerna (Torbjörn Lindahl). Biskopen är frank mot domprosten. Han berättar att som chef har man i uppdrag att stå upp för de sina och mot sladdertackor i fikarummen. Men i brevet andas det också en problematik på högre nivå. På en mer allmän nivå över hela Svenska kyrkan. Där medarbetare upplever sig åsidosatta. Charlotte kritiseras för att vara ett redskap i Svenska kyrkans förfall så att säga.

När det här brevet publicerades fick det givetvis genomslag internt i kyrkan.  Det visade återigen på den schism som finns och som brevet ger uttryck för. Bekymret är dock att brevet inte är sant.

Dag uppger att han fått brevet från överste Salander. Översten har i sin tur snappat upp brevet under en utbildning i signalspaning denne haft med några kaptener. Dag ska sedan ha fått brevet skickat till sig från ”myndigheten”. Så långt direkt refererat från hans blogginlägg.

Man behöver dock inte ha kontakter inom underrättelsetjänsten för att inse att det inte är rimligt. Så fungerar inte vår underrättelsetjänst, jag har kollat. För det andra har jag frågat biskop Hans om brevet är autentiskt eller inte. Han skriver att brevet är ”fabulerat och direkt lögnaktigt” det är ”respektlöst” fortsätter han.

Att Dag fått brevet från sin vän överste Salander behöver inte vara lögn. Inte heller ska man utgå från att Dag har fabricerat brevet. Men hur som kan man kräva mer innan man publicerar det. Det är liksom som talesättet säger – hur man än vänder sig har man rumpan där bak.

Och särskilt känsligt tycker jag att det blir när brevet används i ett pågående ärende där faktiskt en präst blivit, i mina ögon, oskyldigt anklagad och att man nu driver ett ärende mot honom för något som är helt orimligt.

Gör om – Gör rätt!