Motionärer motionerar varierat #kyrkomötet #svenskakyrkan

”Snart” dags för Kyrkomötet. Tiden för att komma in med motioner har gått ut och här finns de samlade >> (108st) De är kanske inte alltid den mest spännande läsningen som går att finna men det visar ändå vilka frågor som finns och varåt det är på väg.

Tre motioner vill jag särskilt lyfta fram;

Dnr 62. Kyrkomötets facebooksida ska stå under mötets kontroll – ingen censur och rimliga disciplinåtgärder.
Jag har följt den här öppna gruppen för dåligt för att egentligen veta vad som hänt. Men i motionen antyds det om att inlägg tagits bort och kommentarer som har censurerats. Om jag fattat det rätt så har även personer kastats ur denna öppna gruppen, som är till för alla. Det nämnvärda är ändå behovet av att kontrollera och hur människor reagerar när de upplever sig inte få komma till tals. Kommunikationen som sådan går aldrig att vare sig strypa eller kontrollera. Människor säger, tänker och tycker vad de vill ändå (tack och lov). Då finns det två alternativ, tänker jag. Antingen så sätter man upp tydliga och klara regler. Så här får man uttrycka sig och denna typen av bilder accepterar vi, de andra tar vi bort. Eller så släpper man den öppna gruppen fri. Människor får själva ta ansvar för vad de skriver och postar. Det fungerar uppenbarligen inte särledes bra. Kanske är det dumt att sätta de två alternativen mot varandra? Kanske borde admin. uppmuntra och försöka skapa en grupp där sådant inte sker men utan regler och censur. Kanske borde vi alla jobba mer med attityder mot varandra och inte minst fundera på hur vi uttrycker oss. ”Kanske” i det här fallet är givetvis en mildare omskrivning för att vi borde. Den yngre generationen kommer inte ha de här bekymren.

Dnr 103 Nationell samordning av närvaro på nätet
Det här en bra motion. Jag undrar återigen om det är upp till kyrkomötet att tillse samordningen. Mycket osäker på det. Jag tror att man istället bör uppmuntra de som redan nu finns med sin församlings närvaro på nätet. Och kanske ännu bättre uppmuntra de människor som finns på nätet. En nationell satsning tror jag inte fungerar. Men många lokala satsningar fungerar. Därför att det till syvende och sist alltid handlar om relationer. Och relation har man till kött och blod som kanske befinner sig i en församling. Jag hade hellre sett att kyrkomötet utsåg en biskop med särskilt ansvar för Internet. DET är Svenska kyrkan som organisation i stort behov av. Där måste vi börja av den enkla anledningen att Internet inte ger några svar, bara förklaringar.

Dnr 82 Normerande dokument för Svenska kyrkans bekännelse. Antingen ligger jag före min tid eller så har jag bara tur. Det här är också en bra motion med god intention. Svenska kyrkan vilar på en rad bekännelseskrifter och ”andra av Svenska kyrkan bejakande dokument.” Men vilka är de här andra dokumenten? Vi bekänner EN helig och allmännelig kyrka, en apostolisk sådan. Men vad är det värt att bekänna när andra kyrkor bryter sin gemenskap med oss? Vilka dokument är vägledande för organisationen?

 

I övrigt uppfattar jag inga större överraskningar. Motionerna är vad man kan förvänta sig. Värt att notera är dock motionen som vill
– Biskop i kanske 10 år. Dnr 27. Biskoparna blir yngre. Motionären menar att det är omöjligt att förväntas vara biskop till pensionen. Det blir liksom tråkigt i längden. Men vad ska de göra istället? Det borde finnas fler val för emeritus biskopar.
– Förändra vigselrätten till en vigselplikt. Dnr 88. Det är ju attans att präster idag kan välja om de vill viga människor eller inte. Samfundet Svenska kyrkan söker hos staten rätten att viga därför att staten är de som sköter äktenskapen. Svenska kyrkan välsignar. Men att kunna välja att välsigna eller inte är tydligen upprörande. Motionären vill att ALLA präster MÅSTE välsigna. Och hör sen.
– Inrättande av diakonal investeringsfond. Dnr 100. Skapa en fond som genererar pengar till församlingarnas diakonala satsningar.
– Svenska kyrkan och sekulära alternativ till kyrkliga handlingar. Dnr 102. I många borgerliga begravningar och vigslar sjungs det psalmer. Alltså utanför kyrkan! Hur ska Svenska kyrkan förhålla sig till detta? Kanske knappast en motion som hör hemma i kyrkomötet.
– Eget produktionsbolag. Dnr 66. ”Svenska kyrkan bör få ett större utrymme i vårt samhälle….” och svaret på det är tydligen att starta ett eget produktionsbolag. Bolaget ska se till att ”människor lyssnar och tar emot.” Att försöka göra något som många andra redan gör bättre och att lägga miljontals pengar på att människor ska ta emot, är dömt att misslyckas. Jobba istället på samverkan kring upphandlingar av dessa tjänster. Sätt krav på Verbum att leverera digitala lösningar som inspirerar och underlättar för församlingar och människor.