Ingen vanligt församlingstidning

amos_front_webb

Med anledning av att flera bett att få ta del av den läsvärdesundersökning vi tillsammans med Verbum gjort på vår tidning vill jag göra ett par förtydligande. Siffrorna måste sättas i en kontext för att bli begripliga.

I Helsingborg har vi arbetat med amos under många år, över 10 år. Vi har redan från början haft en tydlig målgrupp och inriktning. Givetvis har det skiftat från år till år och med sin omvärld. Men huvuddragen har dock alltid funnits där.

Vi började med att köpa in amos huvudtidning. Till huvudtidningen gjorde vi 12 sidor gemensamt för Helsingborgs kyrkliga samfällighet och 4 sidor för varje församling, 4 st. Sammanlagt 16 sidor bilaga. Redan efter ett par nummer så satte vi oss ned och tittade på vad som var så otroligt unikt i Filborna församlings fyra sidor. Vad i deras material angick inte resten av staden? Det blev väldigt tydligt att vi internt tycker det är viktigt med församlingsgränser, men de vi är till för vet för det mesta inte om dem. Man söker sig till den kyrka man bor närmst, har en relation med eller passerar på väg till jobbet eller träningen.

Vi använder oss i stor utsträckning av frilansande journalister. Det är en förtroendefråga för vår del. För att vi ska bli trovärdiga är det viktigt att vi låter andra betrakta oss. Människor förutsätter att vi skriver positivt i vår egen tidning. Men vi vågar andra skriva hur de uppfattar oss. Dessutom är det viktigt för oss internt att behöva formulera oss så att journalisterna förstår vad vi menar. Och det är lättare sagt än gjort, vill jag säga. Till en början var medarbetarna arga för att vi skickade journalister som inte visste vad trefaldighetstiden innebar. Nu vet vi bättre.

Vår målgrupp är (och har varit) de vi inte möter i våra gudstjänster och verksamheter. Alltså de övriga 95 % (!!!) som är tillhöriga. Siffrorna måste tas med en nypa salt (ett par år gamla) men en genomsnittlig tillhörig betalar ca 1900:-/år  och får tillbaka knappt 50:- i form av en tidning. Det är medlemsvård. 50 kronor.

Vi vill berätta om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tycker genom att låta andra bidra till den bilden. Vi är otroligt viktiga i skolan. Därför låter vi elever berätta det. Vi är suveräna i kontakten med de socialt utslagna och därför låter vi Socialförvaltningen berätta det. För några år sedan gick en organist i pension och vi fick frågan om vi inte skulle göra en ”blänkare” (notis) i tidningen. Vårt svar blev att det inte är att klassa som en nyhet att människor går i pension, särskilt inte om man har åldern inne. Men efter en tanke eller två så gjorde vi ett reportage om henne med fokus på hur musiken har förändrats i kyrkan under hennes 30 verksamma år. Där hittade vi rätt vinkel och det är alltid den kopplat till målgruppen som vi är ute efter.

Kalendarium är inget vi använder oss utav av det enkla anledningen att det inte är intressant för vår målgrupp. Om de vill veta vad vi gör finns minst 8 andra arenor att hitta den informationen på. Vi måste hålla isär våra informationskanaler. Däremot har vi ett axplock ur den musik vi har under utgivningstiden därför att den grupp som konsumerar musik är stor, större än gudstjänst gruppen. En notis om gospelmässa förklarar varför vi firar mässan och vad gospel är. Inget fokus på präst, musiker eller solist.

Tidningen är i hög grad en arena för ”varför” och ”vad” frågorna. Inte när, var och information i retur. Vi vill vara Kyrka i Helsingborg och berätta varför vi gör saker och ting. Varför firar vi påsk. Varför är dopet viktigt. Varför har vi vigslar. Varför är julen viktig osv. Frågan ”vad” återberättas av våra besökare själva.

Genom att hålla dessa punkter högt kan vi presentera följande siffror:
* 73% känner till tidningen Helsingborg/amos
* 70% av de som känner till tidningen läser den (42.000 läser varje gång den kommer)
* Helhetsbetyget på en 6 gradig skala är 4,4
* 30% har INTE varit i kontakt med Svk det senaste året.
* 51 % män 49% kvinnor. Åldersgrupp 26-40 år.

Här kan du läsa några av de nummer vi givit ut >>

Vill du veta mer om tidningen  hör av er till antingen
jacob.sunnliden@svenskakyrkan.se
eller
sofia.maatta@verbum.se