Mål, mål och mål #webcoast

Vi har alla hört det innan och vi vet alla om det. Det är viktigt att ha ett mål. Det finns där någonstans långt bak i vårt medvetande. Plötsligt dyker det upp en session om Google analytics (och några andra analytics plattformar). Suveränt roligt tänkte jag och gick dit för att lyssna på @ErikBernskiold

Med big data euforin i kroppen såg jag fram emot att se vad man kan se för siffror, komma fram till och använda uppgifterna till. Men rätt snart kom jag att tänka på det där samtalet mellan två filosofer. Där den ena frågar den andra om han kan säga något som är gott. Ska jag säga något som är gott mot huvudvärk säger filosofen. Nej, säger den andre. Säg något som är gott. Ska jag säga något som är gott mot solen? Nej, säg något som är gott får han till svar igen. Då kan jag inte säga något som är gott, svarar den förste filosofen. Allt är gott eller ont i förhållande till något annat.

Så är det med analysen av våra webbar tänker jag. Ja, 400 klick på vår webb tänker vi. Folk är verkligen intresserade. Ja, eller så är folk vilsna och hittar inte det de vill ha eftersom de uppenbarligen måste leta på sidan. Ja, vi fick 13% fler besökare. Det vi gör är verkligen helt rätt. Ja, eller så kunde vi fått 23% fler besökare om vi bara hade skruvat texten ett varv till eller lagt en länk i högerspalten. Frågan som man hela tiden landar tillbaka på är ”vad har vi för mål”?

Jag jobbar fortfarande på tok för lite målorienterat. Jag börjar lära mig men har en lång väg kvar. I ett samtal med en kollega fick jag frågan vilken målgrupp vi har för vårt intranät. Bah, de anställda typ svarar jag och får en känsla av att här finns en vit fläck på kartan. Samfälligheten (fniss) jobbar med chefer och mellanchefer som tydlig målgrupp för sitt intranät. Och de låter målet i hög grad styra information, kommunikation, pdf:er och allt annat som kan tänkas hamna där.

Därför är det med stor förhoppning vi i Helsingborg jobbar med ett större projekt inom strategisk kommunikation som även innefattar chefspositionerna. Det ska bli riktigt spännande.