Webbsända gudstjänster #kyrkomotet #svenskakyrkan

I höst drar kyrkomötet igång. Det är Svenska kyrkan högsta organ och där tas många beslut som påverkar Svenska kyrkan och din vardag. I år ska det vara någon typ av rekord i motioner. Jag har ögnat igenom dem och fastnade för två.

Den ena önskar regler kring klockringning. Den senaste tidens klockringningar har legat som utgångspunkt för motionen. Och nu har jag bestämt mig. Jag är för. Motionen vill ha regler för när och hur man ska använda klockorna. Motionären verkar ha en outtalad rädsla över att vi snart kommer ringa i klockorna i tid och otid. Först var jag emot regler men jag undrar om inte detta kan bidra till att faktiskt göra något gott. Klockorna ringer för krig och till gudstjänst, så borde det fortsatt också vara. Fokus på Gud och klockorna kan hjälpa oss hålla det fokuset.

Nåja, nästa motion var att börja webbsända gudstjänster. De skulle senare bli tillgängliga på svenskakyrkan.se och förhoppningen är, misstänker jag, att fler ska se våra gudstjänster och sedan vilja delta själv i större utsträckning. Så har vi jobbat i jag-vet-inte-hur-många-tiotals-år. Det håller inte. Vi måste sluta förpacka samma saker i nya kanaler. Människor hittar till oss men de kommer inte av en anledning. Svårare än så är det inte. OM vi ska webbsända något bör vi först fundera på vilka vi vill ska se det vi sänder. Sedan bör vi fundera på om denna kanal är det bästa sättet att nå vår målgrupp för att sedan förpacka gudstjänsten i den form som passar målgrupp och kanal. Utöver det måste det ges rejält med utrymme för att medverka/påverka/delta/tycka till och engagera sig. Så istället för att bara sätta upp en webbkamera bör man fundera på;
Hur kan vi paketera gudstjänstens kärna i det nya formatet?
Hur kan vi knyta online kyrkan med den fysiska församlingen?

Då kanske det skulle kunna fungera.