”Förlåt Owe, kh i Kinna” sa ingen någonsin #svenskakyrkan

I mars månad gick vågorna höga inom Svenska kyrkan (igen). Det homosexuella paret i Kinna stod i fokus och med dem Svenska kyrkan och kyrkoherde Owe Johansson. Paret vigdes i Kinna men inte utav Owe Johansson som av samvetsskäl inte höll i vigseln. Däremot förmedlande han en kontakt till en präst som ville viga dem. Paret avböjde och vigde sig sedemera i Göteborg. Då började trakasserierna. Sedan vigseln har paret trakasserats och deras historia berättades i mängder av medier. Till dags datum har anmälningar rörande skadegörelse, grov misshandel, misshandel och olaga hot inkommit till polisen.

Parallellt med parets berättelse fördes en debatt inom Svenska kyrkan kring människor åsikter rörande äktenskapet. Owe fick ta emot mycket stryk då hans syn på äktenskapet skiljer sig. Under samma tid ljög en reporter från Uppdrag Granskning om att han brottades med homosexuella tankar och ville bli botad ifrån detta. UG besökte endast präster som misstänktes ha en annan syn på äktenskapet. UG lyckades inte ”avslöja” något eller bidra med något konstruktivt. Vad de däremot lyckades göra, förutom ett journalistiskt bottennapp, var att våldföra sig på bikten.

Hur hänger det här ihop? Jo, efter att kh. i Kinna haft en samtal med biskop Eckerdal säger biskopen i ett uttalande ”Helgens artiklar i Svenska dagbladet om ett homosexuellt par i Kinna som utsatts för trakasserier var starkt vinklade och flyttar fokus från det verkliga problemet”. Jag misstänker att med ”starkt vinklade” menar biskopen det att kh. Owe inte motarbetat parets vigsel på något sätt. Han den undervisningen som finns i församlingen inte på något sätt skulle vara fel eller strida mot Svenska kyrkans uppfattning. Att kh. Owe gick med i en demonstration för att stödja paret och att han personligen skrivit ett brev till paret för att erbjuda stöd och hjälp.

Och var vad ”det verkliga problemet”? Jo, att paret utsatts för trakasserier och att det aldrig är okej att trakassera någon, oavsett för vad. Idag berättar Göteborgs Posten att polisen lagt ned samtliga utredningar kring paret från Kinna. Fem stycken omfattande utredningar läggs ned och kommissarien Björn Blixter säger:
– Vi tror inte att paret i Kinna överhuvudtaget utsatts för några brott. Det är vår uppfattning…. Polisen har lagt ner enorma resurser på något, där vi istället kunde ha satsat på annat.

Ljuger paret från Kinna? De själva vidhåller att alla deras anmälningar är sanna och riktiga. Ljuger polisen? Är det rimligt att tro att polisen medvetet mörklägger och förstör bevis i fem utredningar för att… ja, för att vad? Kanske får tiden utvisa vad som egentligen hänt.

Så vad händer nu? Får kyrkoherden Owe Johansson en ursäkt? Från biskopen har han inte fått någon, i alla fall inte någon offentlig. Från oss andra inom Svenska kyrkan som så många gånger förr bestämt oss för att antingen vara för eller emot och sedan tar på oss foliehatten och kör.

Vi måste lära oss att ta större hänsyn till varandra. Jag är först i ledet att be Owe om förlåtelse för att jag trott han varit envis, bitter och ”en av de där gamla osmidiga prästerna”. Förlåt mig.