Hur syns Kristi kropp på nätet? #ecic19

Igår lyssnade jag Roger Schmidt från Tyskland. Han hade öppningsföredraget på konferensen och pratade om nätets utveckling och männsklighetens beteende parallellt med den. Inget nytt egentligen under solen. Men det jag uppskattade mest var hans teologiska koppling. Inte bara gjorde han en koppling till teologin utan teologin fanns med som ett raster över hela. Jag upptäckte att jag saknar det. Att tydligare koppla vår aktivitet på SoMe och internet till teologin är nödvändigt. Och det är nödvändigt i större skala än vad vi gör idag. För egen del ser jag att den kopplingen inte nödvändigvis finns. Jag saknar den också från nationell nivå. 

Finns samtalen kring detta i Svenska kyrkan och var hittar jag dem i så fall? Församlingens uppgift är att manifestera Kristi kropp i den lokala kontexten den befinner sig i. Men hur kan man utföra den uppgiften i ett globalt sammanhang OCH inte minst MÅSTE vi det? Är det ett självändamål att finnas virtuellt bara för sakens skull? Hur ser ett sådant sammanhang ut, eller hur ser ett sådant event ut som tydliggör Kristi kyrka i ett virtuellt sammanhang? Och då tänker jag inte på aktiviteter utan på relationer. Att göra saker tillsammans då och då på nätet är inte att ha relation, eller? Och hur kan sakramenten som är så fysiskt kopplade synas och möjliggöras på nätet? 

20140603-101418-36858062.jpg