Öppet brev till @granskning #bikt #blogg100

Det blev stort genomslag kring nyheten om att Uppdrag granskning biktat sig med dold kamera. Det glädjer mig på så sätt att människor tycks värna bikten. Jag tror att bikten är långt mer viktig än vad vi riktigt förstår. Att ha ett skyddad rum där man kan bekänna och få förlåtelse är oerhört viktigt. Er arbetsmetod kan uppfattas som en direkt kränkning av bikten.

Det är problematiskt med er metod. Jag skulle önska att ni berättar lite mer om hur ni resonerar kring ert tillvägagångssätt att bikta er med dold kamera. Som jag uppfattar det så bryter det mot er egen regel att den som bli intervjuad ska informeras om huruvida samtalet kommer publiceras eller inte. Så har inte skett i det här fallen vad jag förstår. Hur en präst tänker och funderar kring teologiska frågor är sällan för att inte säga aldrig höljt i dunkel. Frågar man får man också svar. Dessutom blir det omöjligt att få någon respons alls från prästerna då deras tystnadsplikt förbjuder dem från att kommentera att ert möte ens har ägt rum. Således kan ni omöjligt få ”motpartens” bild av det hela. Hur tänker ni kring vikten av att låta alla komma till tals?

Mvh

/Jacob