Uppdrag granskning borde skämmas! @granskning # svenskakyrkan #blogg100

Uppdrag granskning har kommenterat min post. De skriver i en tweet till;
” @pastortorsten Hej! Ja, vi har läst men vi har i detta skede inga kommentarer. Det blir aktuellt först om och när vi sänder ett reportage.”

_______________________________________________________________

I maj månad kommer Uppdrag Granskning med ett nytt ”avslöjande”. De har vänt sig till präster som de tror är kritiska till homosexuella, för att se vad präster svarar, råder och säger under en biktsituation. Och är man fördomsfull kan man lätt förstå varför. Men tänker man steget längre så inser man att dumma råd kan man få av vem som helst.

Nåja, det här är problematiskt på många nivåer, men i allra första hand är det ordentligt dålig journalistik och det undergräver bikten och det skyddade samtalet. Det är olagligt för myndigheter att fråga präster frågor kring bikt, då präster har absolut tystnadsplikt. Men UG resonerar att de kan utsätta prästen för en fejkad biktsituation utan att behöva stå till svars för det. Så får det inte gå till. Bikten är för viktig för att kunna utnyttjas på det sättet. På UGs hemsida finns det klart och tydligt beskrivet hur de jobbar. Det står bland annat; ”Har kritiserad part svarat på all kritik?”

Prästerna kan inte svara på den kritiken som framförs eftersom de är förhindrade att prata. Ett säkert case för UG men det måste vara oerhört frustrerande för prästerna. Även en reporter som inte är där för att bikta sig egentligen täcks av prästens absoluta tystnadsplikt. Så fungerar Guds omsorg. Den gäller alla. Jag funderar på om det sker någon annanstans att man framför kritik till någon som sedan inte kan svara på den. Oftast när det sker i debatten säger journalisten ”vi ska inte prata om honom/henne då hon/han inte är här och kan försvara sig.” Man ska alltså prata med människor och inte om. Här brister UG i sitt journalistiska ansvar rejält.

UG undergräver också ett förtroende som är livsviktigt och som räddad mängder med människor som står inför en svår situation. Både konfidentet och prästen kan plötsligt bli osäkra på huruvida situationen är riggad eller. Det är ingen god ingång i ett samtal som kanske handlar om liv eller död.

I sakfrågan och dess bakvatten (vad säger präster när någon säger hen är homosexuell, kan man bota homosexualitet, vad får jag för råd om jag kämpar med transsexuella känslor, har pedofilen rätt i sin kärlek) finns det mycket att säga. Men huvudfrågan är och förblir bikten. Uppdrag granskning har våldfört sig på bikthemligheten på ett oerhört kränkande sätt. Det får flera verkningar för prästen, hens familj och människor som står i eller är på väg in i en biktprocess. UG borde veta hut och skämmas.

Jag är stolt över att tillhöra en kyrka där människor är välkomna precis så som de är, än så länge. Att alla människor som behöver prata eller bekänna kan få göra det utan att någon sladdrar eller anmäler det som sagts. Här kan man lätta sitt hjärta, en livsviktig handling. Vi har ett skyddad rum och det måste vi värna om. I tidningen Helsingborg/amos skriver Björn Kjellström ang. bikten;

… så kan du lita helt och fullt på  diakonens och prästens tystnadsplikt. Den råder vi själva över och kommer att försvara och bevara som ett av de viktigaste uppdragen som vår Herre har gett oss att ta ansvar för. Det allra innersta rummet i denna tystnad är bikten. Bikten kan, och skall aldrig ske någon annanstans än i det slutna rummet, ansikte mot ansikte, ett personligt möte mellan Gud och ett av Guds barn som griper om korsets stam. Det som blir resultatet av det mötet sänks i djupet av nådens hav och är för evigt oåtkomligt. Det kan du lita på.

Det här bryter Uppdrag Granskning ned och det kan de inte få göra oemotsagda!

Per Westberg har bloggat bra kring anmälan där Frälsningsarmén var inblandade >>