Vem får vara med i Svenska kyrkan? #blogg100 #svenskakyrkan

sifi

Idag tänkte jag fortsätta ut på lite djupare vatten efter gårdagens fundering kring biskop Eckerdal. Jag tänkte provtänka kring vad man får och inte får tycka inom Svenska kyrkan. Det är rätt tydligt tycker jag att man inte får tycka vad man vill och här började mina funderingar igår. Om jag ska börja från allra första början för att få med alla dimensioner vill jag säga att jag tror att Kyrkan (notera stora K) manifesterar sig olika mycket i våra kyrkliga organisationer. Människor väljer att gå med och ur samfund och kyrkor i den grad de tycker den allmänneliga (inte katolska) kyrkan syns/får utrymme. Jag är noga med att hålla kvar min identitet i Herren och kan därför vara med i vilken kyrka/samfund jag vill, i princip. Organisationen är underordnad.

Jag vill hålla fast vid att vi måste definiera Svenska kyrkan utifrån dess centrum och inte utifrån våra kanter. Det är viktigt därför att jag tror att Kyrkan definieras på så sätt och den strukturen måste följa med in i våra organisationer. I mångfaldens tid, då vi sätter ett värde på att våga stå för sina åsikter. Att tänka och tycka olika, människor lika värde och hylla olikheten, blir det konstigt att säga ”du får inte vara med därför att du tycker så här”.  Det blir en enkelriktad mångfald som styrs av tidens tand och blir det så är det inte bara jag som är ute på djupt vatten.

”Gud är större” har jag lärt mig under de senaste åren. Det hjälper mig att hela tiden gå tillbaka till centrum och inte fundera kring frågor som ”men om vår diakon är Sverigedemokrat, vad händer då”? Gud är större. Om kyrkan nu tagit ett beslut och valt att tolka Bibeln på ett visst sätt?, ja, Gud är större och återigen måste vi ha vår identitet och fokus på centrum.

I en kyrka som definieras utifrån åsikter finns det inte mycket plats. Där är bänkraderna reserverade för de som kan. Listan på kriterier för att vara med blir allt längre med tiden och ramverket blir så snävt att det är frågan om bra det rimmar med ”alla lika alla olika” osv. Jag kan inte sluta fundera på om jag platsar i en sådan kyrka, får jag vara med för er?