Rent mjöl i påsen – FYEO

Finns få ordspråk som är så provocerande som ”har man rent mjöl i påsen har man inget att oroa sig för.” Används oftast när lagar och förordningar, övervakning och kontroll kommer upp på tapeten. Det fattas en dimension i ordstävet, nämligen kontexten.

Vi måste utgå från att viss konversation, situation är privat, och ska så förbli. Den privata sfären är helig och ska skyddas till varje pris. Du måste kunna dela ditt innersta, oror, glädje och tankar med dina närstående. Den kommunikationen hör den intima gruppen till. En kommunikation som blir något helt annat när den offentliggörs, eller sätts in i en annan kontext.

Att inte ha något att dölja är inte det samma som att alla kan lyssna/förstå eller bör se vad jag pratar om eller vad jag gör hemma. Om det skulle innebära att det blir svårare att ta tjuvar och banditer så måste polisen bli bättre eller tänka annorlunda. Om det innebär att terroristattacker sker så är det ett pris som måste betalas. Problemet är knappast att man inte har avlyssnat terroristerna, utan att samhälle fostrat dem från första början.