En folksjukdom #ABB

Frank Aarebrot vittnade idag i rättegången mot Anders Breivik. Frank Aarebrot är professor i demokratiutveckling vid Örebro Universitet. Men har så klart sin hemvist i Norge och Bergens Universitet. Nåja, han var kallad som vittne då han gjort flera undersökningar kring politiska sympatier och yrkesgrupper.

En av Breiviks käpphästar är att journalistkåren är vänstervriden och förnekar det kulturkrig som pågår i Europa. När Breivik ”tipsar” om händelser till olika redaktioner får han svaret att det inte har något nyhetsvärde. Det uppfattar Breivik som censur. Och han gör sig till ett ”offer” för den vänstervridna ideologin som genomsyrar journalistkåren. Detta ville nu rätten titta närmare på.

Frank Aarebrot berättade mycket sakligt kring de undersökningar han gjort och de visar att journalister tenderar rösta längre ut på vänsterkanten än den genomsnittliga befolkningen. Redaktörer däremot var någonstans mittemellan mitten och journalisterna. Fortfarande rött. Samma tendenser finns i Sverige. Hade enbart journalister fått rösta i Sverige hade vi haft en mer rödare politik än nu. Jag tror att det för Sveriges del, och även Norge till viss del, beror på att vi är kulturellt socialister. I undersökningar där de flesta länder i världen jämförs är Sverige ordentligt socialistiskt. Socialdemokratin har haft ett enormt inflytande i landet.

Nåja. Frågan som låg i luften under Frank Aarebrot vittnesmål var om Anders B har rätt. Om det är så att journalisternas politiska sympatier får effekt.

Frank Aarebrot tog ”karikatyrstriden” som ett exempel. I Norge och Danmark publicerades teckningar på Mohammed. Frank menar att enligt Breiviks logik skulle de vara mot att man publicerade teckningarna eftersom man ska respektera muslimerna och deras bildförbud. Men tvärtom! Undersökningar visar att journalisterna i stor utsträckning var FÖR att publicera bilderna. Således är ”kulturstriden” inte en höger eller vänster politisk fråga.

Rätt befriande att höra måste erkännas. Frank suckade att det är en ”folksjukdom” att hela tiden ta hans siffror för att bekräfta en tes man själv kommit på. Istället för att kritiskt granska sig själv. Där har vi nog också något att lära tror jag.