Verksamhet, verksamhet, verksamhet och åter verksamhet….

Tidningen Världenidag gjorde den 29 december en enkät med 11 av Svensk kristenhets ledare. Resultatet är lika dystert som förutsägbart. Så gott som alla talar om sitt egna samfund och vad de åstakommit.


Ulf Ekman toppar sitt första svar med att inte mindre än fem gånger få in sig själv i olika former.


Karin Wiborn från Svenska baptistsamfundet önskar fred på jorden under 2011. Fred på jorden! En ledare för ett samfund borde veta att det inte blir fred på jorden förrän Jesus kommer tillbaka, och är det så att Karin hoppas på att Jesus kommer tillbaka under 2011, så bör man säga det istället.


Göran Zettergren från Svenska missionskyrkan hoppas att kyrkan i Sverige i större utsträckning ska engagera sig tillsammans med politiker. Inom Svenska kyrkan har man en god erfarenhet av vad samarbete med den politiska makten innebär.


Det är för övrigt det enda som Anders Wejryd särskilt tycks tänka på när han minns år 2010 – att SD lämnade Storkyrkan.


Pelle Hörnmark från pingst representerar ett annat dike. För honom är det viktigaste att berätta att de fått stopp på den nedåtgående doptrenden. Och att de dessutom har många pastorer på fortbildning.


Jag letar förbrilt i min bibel efter ett liknande senario. Men jag hittar inte att Jesus säger att det här året hade vi 5000 människor på MIN årliga bergspredikan. Det var en ökning från år 32. Nu, älskade lärjungar, nu vänder det! Nu kör vi vänner! Brinner ni för mig? Vart är Petrus? Just det ja, han är på skolan och fortbildar sig. Hur många Alphagrupper har vi Nasaret nu för tiden, ökat eller minskat?


Däremot hittar jag ett stycke i Bibeln som berättar om när de sjuttio kommer tillbaka till Jesus. De är glada och kanske lite förvånade att ”till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn”. Luk 10:17


Jesus svarar dem samma sak nu som han svarar våra 11 största ledare i svensk kristenhet.
– Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen”. Luk 10:20


_______________________________________________
Felicia Svaeren på Världenidag tyckte inlägget var
Intressant sammanställning! Hade varit kul med en mer utvecklad analys från din sida.”


och är kommer den….


Det våra 11 ledare säger är inte fel i sig. Men när sammanställningen görs syns det hur otroligt smala och verksamhetsinriktade vi är. Av enkäten att utläsa finns det ingen som på första plats väljer att uttrycka sin längtan efter att människor blir berörda, eller berättar om hur Jesus blivit uppenbarad för någon annan mäniska. De pratar statistik, att jag har fått prata inför våra ledare och församlingsplantering.
Men är det inte då så att man genom att plantera nya församlingar når fler människor eller att man effektiviserar sig själv? Frågan är berättigad, men tänk en gång till. Borde inte HELA Sverige vara frälsta vid det här laget om det vore så?


Lägg tyngdpunkten där den bör läggas, hos Jesus!