Anden binder oss samman

Pingstdagens gudstjänst firades i Värnamo kyrka. Pompa och ståt som det anstår en festgudstjänst. KH Per-Magnus predikade om Anden (så klart). I sanning en bra predikan. Han sa att lagen som Israels folk fick genom Mose inte gavs eller skulle användas så som vi ofta vill göra. Vi tänker oss oftast all form av lag som ett knippe regler och förordningar som vi ska förtryckas med. Den ska lära oss att veta hut. Vi använder lagen som ett vapen. Men lagen gavs till oss, inte som ett vapen utqn för att knyta oss samman. Den gavs för att var en välsignelse till oss, en hjälp att leva i gemenskap med varandra och inte minst Gud. Det är ett sådant förhållningssätt vi ska ha till lagen.

Och så på pingstdagen för många år sedan. Så utgjöt HERREN sin Ande över gemenskapen. Inte över individen för att individen skulle bli salig utan över församlinen/gemenskapen/kyrkan/oss. Och Guds ord om att Han skulle ta ifrån oss vårt stenhjärta och ge oss ett hjärta av kött blev uppfyllt. Anden föll över gemenskapen och Guds lag lades i våra hjärtan för att vi ska kunna leva tillsammans i gemenskap med varandra och Gud.

Shane Hipps talar om samma sak i det sista kapitlet i boken Flickering pixels. Han säger att när Paulus i 1 kor skriver att ”vet ni då inte att er kropp är ett heligt tempel” så menar han inte individen. V kristna använder det ofta i samband med att vi ska ta hans om oss själva. Vi ska inte röka eller dricka därför att min kropp är som mett tempel för den helige Ande. Oftast hjälper vi till med att tillägga ”en sund själ i en sund kropp”. Det är så checkt att man nästa dör, eller i alla fall blir sugen på en cigarr. Men ordet ska inte förstår så. Det ska förstås som att vår gemenskap är ett tempel. Alltså kroppen i form av Kristi kropp/församlingen/gemenskapen. V tillsammans huserar den helige Ande.

På grekiska betyder ordet you både individen och gemenskapen. Engelskan har vara you, därför uppfann söderns männniskor i USA uttrycker y’all det ska läsas som ni-alla (you – all).

Anden binder oss alltså samman till EN kropp. Den ska inte skilja oss så som vi ofta gör. Det ger mig nytt bränsle till min tes om att det snudd på är en synd att starta en ny församling. Vi måste sluta starta församlingar på ställen där det redan finns en. Olika gemenskaper kan vi ha och det ger sig naturligt så klart, men Anden ska binda oss samman och inte skilja på oss. Vi är EN kropp och har ETT dop och tillhör EN Gud, Fader, Son och helig Ande. Det ska vi besinna denna pingstadag anno 2011. Over and out.