We are the message

Jag har inte fattat det fullt ut men jag fattar så pass mycket att jag fattar att det är bra. Här döljer sig något som jag inte kan se, bara ana. I ett långt kapitel säger Shane Hipps (flickering pixels) att Gud visst bryr sig om teknologi. Kapitel och vers tänker jag (som våra syskon i BV). ”Sure” säger Hipps och drar upp verserna när Gud ger instruktioner till Mose hur tabernaklet skulle se ut. Ni som läst instruktionerna vet att de är detaljerade och viss risk att somna finns då man läser dem.Tråden är att Gud är mån om hur han kanaliseras. Gud ville att arken skulle se ut på ett visst sätt. Och han var mån om att det såg ut så också. När HERREN uppenbarar sig i den brinnande busken säger Gud något mer än att marken Mose står på är helig. Han säger att Han är stor, mystisk osv. Gud ber Mose göra stentavlorna för att säga något genom just tavlorna. Tänk, resonerar Hipps, om Gud valt att skriva med moln de tio budorden på en blåsig dag. Gud säger något genom sättet han uppenbarar sig på.

Hipps säger det bäst själv och jag översätter fritt
”Om Jesus Kristus var Guds budskap, och kyrkan är Kristi kropp, betyder det att Gud valt kyrkan för att extend his revelation in a special way. Kyrkan existerar för att visa på evangeliet om Jesus Kristus”.

Detta betyder kära vänner att vi är budskapet. Och med detta vill också Gud säga något. Inte minst till oss själva kanske. Vi är i egenskap av Kristi kyrka också budskapet om Gud. Men tänker den sanne lutheranen (ty frifräsarna har slutat läsa här). Vi är ju syndare, jag ljuger, bär falskt vittnesbörd, helgar inte söndagen osv osv. Varför valde Gud oss att visa på Jesus? Jo, därför att Gud vill visa att i sårbarheten, i synden och i förtvivlan kan Han få verka och visa sin härlighet genom återupprättade relationer, genom kärleken och tilliten på Honom. Därför måste vi släppa tanken på att Kristi kyrka (i den bemärkelsen jag nu gett uttryck för) skulle vara perfekt. Gud är perfekt och hos honom finns ingen synd – inget snack om den saken. Men hos oss människor finns synden alltjämt.

Därför ska vi inte längre kämpa mot synden. Vi vinner inte den kampen ändå. Utan vi ska koncentrera oss på att leva i försoningen. Leva i ljuset av vad Jesus gjorde på korset och vad det innebär.