Knugen

I allt detta svammel vill jag bara säga att jag är för… för Kungen alltså. Det borde faktiskt vara olagligt att ställa frågor till kungen, stupstock på stortorget torde vara det lägsta på straffskalan.

Då jag också tagit del av viss kritik kring att jag uppträder onyanserat kommer jag här att nyansera mig aningen. Men först kungssången.

Sedan en länk till advokatsamfundets ordförande, Anne Ramberg, som bloggar klokt kring detta. Ja, inte kring nyanser utan kring kungen.