Varsågod Eva Brunne – här har du!

Jag kan inte riktigt släppa Eva Brunnes predikan vid riksdagens öppnande förra året. Den blev omtalad då flera gudstjänstbesökare valde att gå. Jag hade inte lämnat kyrkan, om jag nu av någon anledning hade varitdär. Man får tycka vad man vill om predikan i sig. Klart är iallafall att den var politiskt laddad. Svenska kyrkan har en lång tradition av att vara politiskt laddad. Men som högkyrkligt uppfostrad och Luther i blickfånget, måste jag säga att predikan var usel. Lag och evangelium, lag och evangelium, lag och evangelium. Eva Brunne missade sin chans att förmedla evangeliet till besökarna i Storkyrkan. Hon talade lag, lag och åter lag. Istället för att berätt att alla människor är lika mycket värda – vilket de så klart är. Och något som INGEN kan säga något annat om. Se FN konventioner och grejer. Istället för att berätta det, skulle hon förmedla evangelium till ledamöterna i vår riksdagen.

Mitt förslag till Eva är att hon nästa gång säger något likande det här;

Ärade gudstjänstbesökare och ledamöter i Svea rikes riksdag. Nu när ni ändå är här vill jag passa på att säga att jag uppmanar hela den kyrka jag representerar att be för er. Att ha fördragsamhet mot er och hjälpa er i ert arbete. Ni är modiga. Ni avsätter fyra år av era liv till att leda det här landet. Tack för att ni gör det. Ni kommer stöta på problem. Ni kommer få beslutsångest, ni kommer behöva kompromissa. Ni kommer ta beslut ni inte är nöjda med, beslut ni får mycket kritik för. Ni kommer sitta i långa förhandlingar med människor ni inte tycker om. Vissa av kommer jobba så hårt att ni mister relationer till nära och kära. Men ni ska veta att i den stunden, då det känns så. Då kan ni knäppa era händer och be en bön till vår Gud. Han hör er bön och han har lovat att svara. Ni kommer att fyllas av en frid som inte är av den här världen!

Där har ni evangeliet som våra ledamöter behöver höra. De behöver inte sitta still och lyssna på sånt som alla redan vet eller som lagen redan beslutat. De behöver det glada budskapet inför en svår tid!

Det är okej Eva att du citerar mig nästa gång.