From wellfare to workfare

Välfärdsstaten är något vi måste förtjäna. Den kan inte ges till var och en. Därför måste alla också bidra till välfärden, annars blir det orättvist. Och orättivsa är något vi svenskar absolut inte tål. Och om en person nu inte förtjänar exempelvis en peng, men får en ändå, så måste …

I glädje och sorg – Diakoniprojekt

Helsingborgs pastorat har under två år bedrivit ett Diakoniprojekt. Lista på inlägg kring diakoni. Där har jag fått förmånen att vara med. Ett otroligt tillfredsställande arbete har det varit. Bara det att kunna få arbeta med en tydlig sak under en längre period har varit skönt. Men givetvis hela den ”diakonala …

Relation is king!

En gång i tiden sa man att ”content is king”. Att det var innehållet som var det viktiga. Det finns det säkert vissa som fortfarande menar. Jag tror dock de har mer fel nu än vad de hade då. Innehållet är inte det viktiga. Det är relationerna som är viktiga. …

Vad är Dags poäng? #svenskakyrkan #svfm

Så publicerar Dag en granskningsrapport från ”myndigheten”. I rapporten redovisas reaktionerna från en rysk provokation. Men frukta inte. Rapporten är falsk. Att fastna i frågor som ”finns öv. Salander? Förmodligen eftersom Dag säger så ”Arbetar underrättelsetjänster på det här sättet?” Givetvis förekommer provokationer för att sedan kunna studera reaktionerna. Men …

Vilka vägar leder till Gud? #svenskakyrkan #sverel

Så var det på tapeten igen. Vilka vägar leder till Gud? Kan man vara muslim och komma till himlen. Tillber vi egentligen samma Gud? Frågorna är fel ställda. Sanningen är den, och jag kommer till just sanningen, att det finns bara en Gud. Sant är också att vi människor söker …

Diakonerna är klerus ansvar #svenskakyrkan

Jag har precis avslutat en bok om det ständiga diakonatet inom romersk-katolska kyrkan. En riktigt bra bok för att få bakgrund och djup i frågorna kring diakonernas legitimitet och identitet. Inom RK kyrkan var diakonatet endast en transportsträcka till prästerskapet. Det var något man var och läste innan man blev …